Het verkoopvak verandert in rap tempo. Sales teams worden steeds later in het verkooptraject betrokken. De prospect komt steeds beter beslagen ten ijs.

Hoe kun je dan nog het verschil maken? De ‘softe skills’ (Mindset) zullen uiteindelijk doorslaggevend zijn. Het inlevend vermogen, de bereidheid tot een kwetsbare opstelling en de kunst om de werkelijke pijn te achterhalen leggen de basis voor een succesvolle en duurzame samenwerking met de klant. 

Xsell maakt inzichtelijk welke skills (met de focus op Mindset) aandacht nodig hebben en biedt Sales teams de middelen om deze te versterken.

 

45

Ons team

Oscar Wateler

In mijn rol als trainingsmanager voor sales-ontwikkeltrajecten bij mijn laatste werkgever werd ik me steeds bewuster van de zin en vaak zelfs de onzin van alleen trainen op vaardigheden. Dat klinkt tegenstrijdig, dus leg ik het uit: Ik kwam erachter dat je mensen goed kunt trainen op heel specifieke onderdelen en daar goede resultaten mee kunt halen. Maar bij een grote groep deelnemers bleef het trainen op verkoopvaardigheden een investering met een laag rendement. Om het rendement van de ontwikkeltrajecten te verhogen voelde ik de behoefte om een echt goede screening te doen van de verkoopeffectiviteit en het potentieel vóór de start van het traject. Na het onderzoeken van veel mogelijkheden en assessments kwam ik terecht bij het gedachtegoed van Objective Management Groep. De resultaten van de door hen gebruikte methodiek waren in mijn ogen verbluffend. De uitkomsten bleken zeer waarheidsgetrouw en boden een nauwkeurig inzicht in de huidige effectiviteit en het aanwezige potentieel van sales-medewerkers. In de praktijk zag ik bij veel verkopers dat het niet lekker liep, maar wist ik toch niet precies de vinger te leggen op het probleem. Met deze methodiek kreeg ik het probleem zo helder in beeld dat ik het met voorbeelden kon bespreken met de medewerker en we er dus ook mee aan de slag konden. Tsja, en omdat ik zelf zo enthousiast was geworden over deze waardevolle inzichten en ik veel energie krijg als ik anderen zie groeien, wilde ik meer met deze methodiek doen. Daarom ondersteun ik menig salesverantwoordelijke die voor dezelfde vraagstukken staat als ik destijds. Zo kunnen ook zij een grote stap voorwaarts maken en werken we samen heel gericht aan de optimalisatie van sales. En dát geeft mij dan weer veel energie.

            

Business partners

Dennis van Ravenswaaij

Dennis begeleidt veel bedrijven met het versterken van hun positionering en route naar meer toegevoegde waarde. Met een achtergrond in organisatie ontwikkeling, is hij gespecialiseerd in het versterken van marketing en sales organisaties. Hij is bekend als co-auteur van bestseller boeken als de Brown Paper Methode en Sales! De laatste jaren is hij zich gaan toeleggen op het helpen bouwen van een stevig strategisch fundament van brand values, waardeproposities en roadmap planning als vertrekpunt voor duurzame ontwikkeling. Dennis is, behalve business partner van Xsell, oprichter en eigenaar van Norgey en mede-oprichter van FOCUS36 (www.focus36.com). Ook op sociaal maatschappelijk terrein is hij actief, o.a. als sportbestuurder en business partner van stichting War Child.
Lees meer